Payday loansThứ sáu, ngày 19 tháng 04 năm 2019

Nhu cầu xi măng năm 2012 khoảng 56,5 triệu tấn

Tổng hợp tình hình SXKD của các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng cho thấy, trong tháng 01 vừa qua giảm so với cùng kỳ năm 2011, do các đơn vị nghỉ tết Nguyên đán Nhâm Thìn nên số ngày sản xuất ít hơn cùng kỳ năm 2011.

Cụ thể, giá trị SXKD tháng 01 đạt 9.987,5 tỷ đồng, bằng 5,7% so với kế hoạch năm, bằng 80,1% so với cùng kỳ năm 2011. Trong đó, giá trị xây lắp ước thực hiện tháng 01 đạt 3.874,5 tỷ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp và VLXD của các đơn vị (kể cả TCty Công nghiệp Xi măng Việt Nam) ước thực hiện tháng 01 đạt 3.554,7 tỷ đồng.

Năm 2011 toàn ngành công nghiệp xi măng đã sản xuất và tiêu thụ 49,3 triệu tấn xi măng, nhập khẩu 1,15 triệu tấn clinker, xuất khẩu khoảng 5,5 triệu tấn clinker và xi măng. Căn cứ dự báo kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012 và các chính sách đầu tư phát triển, Bộ Xây dựng đã tính toán nhu cầu xi măng năm 2012 khoảng 55 - 56,5 triệu tấn, tăng 11 - 12% so với năm 2011. Theo đó, kế hoạch sản xuất, tiêu thụ cho các đơn vị dự kiến: TCty Công nghiệp Xi măng Việt Nam sản xuất và tiêu thụ khoảng 19 - 19,5 triệu tấn, các Cty liên doanh 17 - 17,5 triệu tấn, xi măng lò đứng các đơn vị sản xuất khác 19 - 19,5 triệu tấn.

Tháng 01 vừa qua sản lượng xi măng toàn ngành sản xuất ước đạt 2,92 triệu tấn, bằng 5,3% kế hoạch năm, tiêu thụ ước đạt 2,85 triệu tấn, đạt 5,2% kế hoạch năm. Sản lượng tiêu thụ thấp do tết Nguyên đán nằm trọn trong tháng 01 nên nhu cầu xi măng giảm. Ước nhập khẩu tháng 01 đạt 50 nghìn tấn clinker và xuất khẩu khoảng 250 nghìn tấn xi măng và clinker.

Theo báo Xây dựng

 

Thời tiết

 

Liên kết website

  • phần mềm quản lý sản xuất
  • giải pháp hệ thống erp
  • mua đồ gỗ trắc cũ
  • đồ gỗ đồng kỵ
  • lắp đặt camera cho cửa hàng
  • lắp đặt camera cho trường mầm non
  • lắp đặt camera quan sát cho nhà xưởng