Payday loansThứ sáu, ngày 19 tháng 04 năm 2019


HỘI THẢO BIM. LỢI ÍCH VÀ THÁCH THỨC

Ngày 29 tháng 3 vừa qua, hiệp hội tư vấn xây dựng Việt Nam kết hợp cùng Ban chỉ đạo đề án BIM bộ xây dựng đã tổ chức thành công hội thảo “BIM – Lợi ích và thách thức” với sự tham dự của các chuyên gia BIM ở cả Việt Nam, Anh, Mỹ và Singapore, đặc biệt có sự tham gia của ông Richard Lane, Chuyên gia ngành kỹ thuật số, vương quốc Anh cùng các doanh nghiệp lớn đang hoạt động trong ngành xây dựng. Đây là cơ hội lớn để tất cả các chủ thể cùng giao lưu, trao đổi, nhìn lại và có thêm hướng đi rõ nét hơn trong tiến trình phát triển ứng dụng BIM ở Việt Nam.


BIM conference march

Mở đầu hội thảo, ông Nguyễn Phạm Quang Tú, phó viện trưởng Viện Kinh tế Xây dựng, Tổ trưởng tổ chuyên gia giúp việc Ban chỉ đạo BIM đã trình bày về kế hoạch triển khai BIM tại Việt Nam giai đoạn từ năm 2017 – 2021 sẽ chú trọng vào các hoạt động thông tin, truyền thông, đào tạo và xây dựng tài liệu hõ trợ, khung pháp lý (theo như mô hình dưới đây):

BIM approach

Hiện nay, ban chỉ đạo BIM quốc gia đã có các cổng thông tin chính thức để tư vấn, giải đáp, tháo gỡ khó khăn cho các dự án, doanh nghiệp ứng dụng BIM, thông qua website: www.bim.gov.vn và fanpage ban chỉ đạo BIM cùng cập nhật các hoạt động của ban chỉ đạo BIM Quốc gia. Chương trình dào tạo, bồi dưỡng áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong giai đoạn thí điểm cũng đã bắt đầu được triển khai theo bộ khung chuẩn
Nằm trong  chương trình hợp tác với ban chỉ đạo BIM Việt Nam, đại diện của Hiệp hội BIM Task Group của vương quốc Anh, ông Richard Lane đã chia sẻ những nội dung trong chương trình BIM quốc gia tại Anh, quốc gia đi đầu trong ứng dụng BIM trên thế giới. Với mục tiêu đề ra của BIM quốc gia:
- Tiết kiệm 15% các chi phí trong dự án xây dựng hoặc các chi phí, tai sản tương tự
- Tăng năng suất và tính cạnh tranh
- Cung cấp các sản phẩm đầu ra tốt hơn cho khách hàng
Lấy trích dẫn của ngài Francis Maude – bộ trưởng văn phòng nội các vương quốc Anh, Chiến lược 4 năm của chính phủ cho triển khai BIM sẽ là tạo cú nhảy vọt và thay đổi trong chuỗi cung ứng trong ngành xây dựng, giải phóng những cái mới, phương thức làm việc phối hợp và hiệu quả hơn. Tất cả các lĩnh vực ứng dụng BIM sẽ đưa chúng ta trở thành người đi tiên phong trong thời đại số hóa thông tin xây dựng và định vị Anh trở thành đất nước đi đầu trong ứng dụng BIM”
Dựa trên những mục tiêu trên, chương trình BIM UK đã đưa ra những chiến lược thực hiện phù hợp:
- Chính phủ thiết lập mục tiêu 5 năm: đến năm 2016 BIM là bắt buộc trong tất cả các dự án trong ngành xây dựng
- Ứng dụng trong các dự án chi tiêu công: cung cấp thông tin theo yêu cầu của khách hàng
- Kết nối với ngành công nghiệp xây dựng: đối thoại
- Thực hiện các tiêu chuẩn và công cụ - Có một cái nhìn chung
- Xây dựng năng lực cho các khách hàng công và cả ngành: chậm rãi, từng bước
4 trụ cột của chương trình BIM chính phủ Anh
1. Phát triển năng lực toàn ngành xây dựng
Sớm thực hiện các dự án thí điểm, đào tạo
Tăng ứng dụng cấp độ chiến lược để phát triển năng lực
Đo lường và giám sát, đưa ra các bài học kinh nghiệm, thay đổi suy nghĩ
2. Truyền thông và phát triển các tổ chức
Kết nối các thành phần trong ngành xây dựng
Tạo các mạng lưới tập trung và theo vùng
Tổ chức các sư kiện, truyền thông, web, mạng xã hội
3. Xây dựng bộ khung phối hợp chung
Khung pháp lý và hướng dẫn
Các tiêu chuẩn dữ liệu và quy trình
Các kỹ năng, công cụ, hướng dẫn
4. Thành lập ban chỉ đạo công
Đề ra phương hướng, tầm nhìn và mục tiêu
Khớp nối các giá trị đề xuất với chiến lược
Chương trình tài trợ, gây quỹ, nhóm quản lý
Ông Richard cũng tin tưởng và chúc đề án BIM quốc gia sẽ nhanh chóng đạt được hiệu quả theo mục tiêu đề ra. Theo như chương trình hợp tác, Quỹ thịnh vượng, chương trình hạ tầng Anh quốc sẽ hỗ trợ ban chỉ đạo BIM Việt Nam theo lộ trình tiếp theo, sao cho chương trình BIM Việt Nam có sự gắn kết với BIM thế giới

BIM conference March

Buổi hội thảo cũng đã ghi nhận rất nhiều những ý kiến, kinh nghiệm triển khai và cách thức triển khai thành công BIM của các chuyên gia tại Việt Nam và Singapore:
- Ông Low Chin Win, chuyên gia tư vấn cấp cao công ty kiến trúc DP, Singapore đã chia sẻ về các ứng dụng BIM phổ biến trong dự án

DP Architect singapore

- Ông Nguyễn Huy Khanh – Kiến trúc sư đến từ Tổng công ty tư vấn xây dựng Việt Nam đã có những chia sẻ thẳng thắn về cách làm mới – tư duy mới, điểm quan trọng tạo nên sự thành công của BIM, ông đã đề cập đến 2 khía cạnh thay đổi tư duy ở khía cạnh quản lý và triển khai. Dựa trên những vấn đề thực tiễn của ngành tư vấn xây dựng tại Việt Nam, ông Khanh đã đề cập đến những thay đổi cần thiết phải thực hiện ngay như số hóa các quy chuẩn, tiêu chuẩn, đặc biệt là tiêu chuẩn cho tài liệu điện từ của ngành xây dựng, không thể không có, vạch rõ trách nhiệm pháp lý của các tổ chức và cá nhân tham gia công tác thiết kế. Bên cạnh đó từ kinh nghiệm triển khai, ông cũng đưa ra ý kiến vê giải pháp cho doanh nghiệp thích ứng với sự thay đổi của BIM. Đó là quá trình chấp nhận trải qua thời gian lâu dài nhiều nỗ lực thay đổi cả hệ thống cũ, nội dung BIM phải gắn với cải tiến liên tục, thích ứng phương thức làm việc mới, và phải nằm trong tầm nhìn và sứ mệnh doanh nghiệp, nền tảng phải xuất phá từ quyết định kinh doanh của doanh nghiệp.

BIM conference 2

- Các bài học thực tiễn, workshop ứng dụng BIM vào dự án thực tiễn của ARUP Việt Nam (trình bày bởi ông Marc snell – trưởng nhóm MEP của ARUP Việt Nam và ứng dụng BIM tại dự án giao thông (trình bày bởi TEDI)

BIM conference
- Các kiến nghị, đề xuất thực tiễn từ các đơn vị tư vấn, chuyên gia. Gửi tới hội thảo ý kiến tham vấn, ông Phạm Thành – Giám đốc công ty VIBIM  đã đưa ra một số thực trạng, đánh giá từ quan sát cá nhân, những khó khăn, thuận lợi.
thuc trang BIM

Ông Thành cũng đưa ra cảnh báo BIM đang trong giai đoạn bị thổi phồng, theo mô hình của Burton, B. and Walker, M.J 2015 và nhận định BIM sẽ chuyển dịch chậm ở Việt Nam, cần 15 năm nữa đẻ thay đổi một ngành công nghiệp và không có đột biến trong vòng 5 năm tới, Việt Nam khó tích hợp và sử dụng các phần mềm công cụ BIM hiện tại và khó dùng cho Việt Nam toàn diện. Dựa trên phân tích về đặc điểm cơ cấu ngành xây dựng tại Việt Nam, kinh nghiệm triển khai các dự án, theo ông Thành có 3 lựa chọn phát triển BIM ở Việt Nam với nhưng lợi thế và thách thức riêng:
Việt Nam phải tích hợp BIM với thế giới: Đây là xu hướng BXD đang hướng đến, có thể học hỏi rất nhiều từ các nước đi trước, nhưng thách thức phải thay đổi hệ thống quản lý HĐXD hiện tại là rất lớn
Việt Nam tự chạy một hệ thống BIM riêng: đây là cách làm của Trung Quốc, hiện tại họ đã có hệ thống phần mềm riêng, là mô hình “sản phẩm mới cho thị trường cũ”, cách làm này sẽ không tác động lớn đến các hoạt động quản lý xây dựng hiện tại nhưng thách thức tự thân vận động là rất lớn
Việt Nam chỉ lựa chọn 1 số ứng dụng BIM phù hợp: chỉ lựa chọn giải pháp nào dùng được tốt hơn cách hiện tại, tính ứng dụng cao, là mô hình “sản phẩm mới cho thị trường hẹp”, nhưng chỉ giải quyết các vấn đề ngắn hạn, không tác động tích cực lên toàn ngành
Từ đó đưa ra những kiến nghị thực hiện theo từng mục tiêu cụ thể:
Kien nghi BIM

 

BAN CHỈ ĐẠO BIM QUỐC GIA LÀM VIỆC VỚI QUỸ THỊNH VƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH HẠ TẦNG TOÀN CẦU ANH QUỐC

Ngày 16/01/2018, tại Bộ Xây dựng, Ban Chỉ đạo BIM đã có buổi làm việc với đại diện Quỹ Thịnh vượng – Chương trình hạ tầng toàn cầu Anh quốc

Ngày 16/01/2018, tại Bộ Xây dựng, Ban Chỉ đạo BIM quốc gia đã có buổi làm việc với đại diện Quỹ Thịnh vượng – Chương trình hạ tầng toàn cầu Anh quốc.

Đọc thêm...
 

QUY TRÌNH TRIỂN KHAI BIM CHO CHỦ ĐẦU TƯ

Khi bắt đầu một dự án, Chủ đầu tư sẽ thiết lập mục đích và các yêu cầu chung của công trình xây dựng, đó có thể là các mục tiêu, dự kiến ngân sách, các giới hạn và tiến độ của dự án cũng như thiết kế. Các yêu cầu này được thể hiện trong bản vẽ thiết kế của dự án, xác định cách thức tiếp cận và các thông số của công trình sao cho đáp ứng được yêu cầu của chủ đầu tư. Các dữ liệu trong quá trình thiết kế sẽ được thể hiện trong hồ sơ thi công, lưu lại thông tin của tất cả các chi tiết có trong tòa nhà.  Trong quá trình thực hiện, dự án chuyển sang các giai đoạn khác nhau, lượng thông tin của dự án sẽ tăng cả về số lượng lẫn mức độ chi tiết. Tính năng của phần mềm BIM và khả năng tương tác, trao đổi và sử dụng của các dữ liệu trong BIM cho phép các nhà thầu khác nhau ứng dụng BIM với nhiều cách khác nhau, phụ thuộc vào các yêu cầu cụ thể của họ. Ngoài thiết kế và thi công, các ứng dụng BIM có thể chứa cả quản lý tài sản, kiểm soát tự động hóa công trình, phối hợp các bộ môn, theo sát tiến độ dự án, dự toán chi phí và tích hợp các thông số kỹ thuật thi công.

Các mô hình được lập trong quá trình lập kế hoạch, thiết kế, thi công và vận hành tiếp tục được cung cấp tới các nguồn thông tin để giúp hoạt động vận hành đạt được hiệu quả tốt nhất. Khi lập kế hoạch và triển khai tốt, việc ứng dụng BIM có thể giúp giảm chi phí trong suốt vòng đời của dự án. Ứng dụng BIM ngay khi lập kế hoạch và xây dựng nhóm dự án, với sự chia sẻ và liên tục cập nhật thông tin sẽ giúp nhóm dự án giảm thiểu tối đa các xung đột, giảm sự chồng chéo, trùng lặp các công việc giữa các cá nhân, bộ phận thực hiện dự án và giúp tối ưu hóa việc lập kế hoạch, thiết kế, thi công và vận hành
Quy trình để BIM được vận hành hiệu quả trong 1 dự án có thể theo 3 bước sau:
1. Xác định các yêu cầu tối thiểu của chủ đầu tư trong các hợp đồng với các đơn vị cung cấp dịch vụ (lập kế hoạch, thi công, vận hành...) và các đơn vị tham gia khác dựa trên cách thức triển khai dự án.
2. Xác định các vai trò và nhiệm vụ của các bên tham gia chính cùng các yêu cầu mô hình hóa thông tin
3. Lập kế hoạch triển khai dự án bằng việc phối hợp giữa các bên tham gia
4. Quản lý để tuân thủ với các yêu cầu trong Bản kế hoạch triển khai dự án và hợp đồng, bao gồm cả cách thức chuyển giao mô hình và dữ liệu thông qua các buổi kiểm tra định kỳ.
Với những giai đoạn/ vùng công việc cần lập mô hình, bản kế hoạch triển khai BIM cho dự án sẽ chỉ rõ quy trình trao đổi mô hình, làm thế nào các mô hình có thể được di chuyển giữa các giai đoạn của dự án một cách hiệu quả và đơn giản. Trước hết, các thành viên của nhóm dự án BIM cần xác định phối hợp các ứng dụng BIM phù hợp trước khi đưa ra quy trình trao đổi mô hình. Ví dụ, nếu ứng dụng BIM trong giai đoạn thiết kế cần yêu cầu độ chính xác cao với mô hình thiết kế. Ngay khi xác định được các ứng dụng BIM, nhóm dự án nên quyết định ai sẽ thực hiện lập những mô hình nào và khi nào thì những mô hình đó được chuyển giao. Kế hoạch triển khai BIM cũng cần xây dựng cả nhiệm vụ và các yêu cầu lập mô hình của tất cả các bên tham gia dự án.
 

XÁC ĐỊNH CÁC YÊU CẦU CỦA BIM ĐỐI VỚI CHỦ ĐẦU TƯ

Các yêu cầu của BIM được xác định theo các mục tiêu chung của Chủ đầu tư, thực tế kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp, có thể thay đổi theo từng dự án, từ đó nhóm dự án BIM lựa chọn những ứng dụng BIM để đạt được các yêu cầu trên.

Chủ đầu tư nên cung cấp các nguồn tài liệu, như tài liệu nghiên cứu về tính khả thi của dự án, hoặc tham gia quá trình lựa chọn các bên tham gia phù hợp với mục tiêu thực hiện BIM của dự án. Ngay khi các mục tiêu dự án BIM của chủ đầu tư được xác định, nhóm dự án BIM cũng cần đảm bảo các mục tiêu đó có tính khả thi với công nghệ thực tế hiện tại và các năng lực yêu cầu của nhóm. Các mục tiêu của dự án BIM sẽ quyết định việc lựa chọn các ứng dụng BIM và các yêu cầu BIM bổ sung.
Đọc thêm...
 

CÁC VAI TRÒ, NHIỆM VỤ NHÂN SỰ TRIỂN KHAI BIM CHO DỰ ÁN BÊN CHỦ ĐẦU TƯ

Với dự án có ứng dụng BIM, các nhiệm vụ và vai trò sẽ cần phức tạp và yêu cầu nhân sự có kỹ năng phần mềm cũng như kinh nghiệm triển khai cao hơn, có cái nhìn tổng quát dự án và khả năng quản lý phối hợp giữa các bên liên quan. Một số các vai trò, nhiệm vụ quan trọng có thể kể đến như:

1. Đại diện BIM của Chủ đầu tư
Đặc biệt với các dự án lớn và phức tạp, chủ đầu tư nên có một đại diện BIM cho phía Chủ đầu tư. Phía đại diện này cần nắm được thông tin rõ ràng về BIM và các thông tin yêu cầu của Chủ đầu tư với dự án. Đại diện BIM của chủ đầu tư cần hoàn thành tối thiểu các vai trò sau:
Liệt kê các yêu cầu của chủ đầu tư và có khả năng truyền đạt hiệu quả các yêu cầu đó đến các đơn vị tham gia.
Đóng vai trò là người liên lạc chính giữa chủ đầu tư và quản lý BIM của dự án với tất cả các vấn đề liên quan đến BIM
Giám sát việc thực hiện các yêu cầu BIM trong tất cả các giai đoạn của dự án, từ lập kế hoạch đến thi công, và ít nhất là đến đầu giai đoạn vận hành.
Tiếp nhận, kiếm tra và phê chuẩn các sản phẩm BIM

2. Vai trò của quản lý dự án BIM
Dự án cần có một Quản lý BIM. Vai trò của quản lý BIM có thể được thực hiện bởi nhiều hơn 1 người; ví dụ, nhiều dự án có một trưởng nhóm BIM thiết kế và một trưởng nhóm BIM thi công. Quản lý BIM phải có đủ kiến thức đào tạo về BIM và kinh nghiệm triển khai các dự án với nhiều quy mô và độ phức tạp khác nhau, cùng với khả năng sử dụng phần mềm lập mô hình và phối hợp mô hình BIM được lựa chọn cho dự án. Trong trường hợp không có đại diện BIM của chủ đầu tư, quản lý BIM của dự án sẽ là đầu mối liên hệ chính với tất cả các vấn đề liên quan đến BIM.
Trong từng giai đoạn của 1 dự án, quản lý BIM cần:
- Phụ trách quá trình tạo lập và cập nhật kế hoạch triển khai BIM liên quan đến các Yêu cầu của chủ đầu tư với dự án.
- Xác minh tính tuân thủ các sản phẩm bàn giao có trong kế hoạch triển khai dự án.
- Phối hợp tất cả các bản cập nhật cho các mô hình đơn lẻ, mô hình chuyên dụng và các cơ sở dữ liệu.
- Quản lý chất lượng dự án và đảm bảo an ninh dữ liệu
- Thực hiện, phối hợp và xác minh những thông số cần thiết yêu cầu cho sự tích hợp dữ liệu dự án
- Tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển giao dữ liệu dự án.
- Soạn thảo dữ liệu dự án để rà soát và phối hợp.
- Tạo điều kiện thuận lợi để kiểm tra thiết kế.
- Kiểm tra hồ sơ tài chính các bên liên quan
- Chuyển giao các mô hình và thông tin dự án cho chủ đâu tư để sử dụng trong quá trình vận hành.
3. Phụ trách bộ môn BIM
Từng bộ môn cần được phụ trách bởi một cá nhân với vai trò phụ trách BIM cho suốt quá trình triển khai dự án. Mỗi cá nhân cần có kinh nghiệm BIM liên quan theo yêu cầu của sự phức tạp của dự án. Phụ trách các bộ môn cần duy trì sự gặp mặt liên tục với Quản lý BIM của dự án.
Trách nhiệm của các phụ trách bộ môn bao gồm:
- Là đầu mối liên hệ giữa các bộ môn
- Triển khai và quản lý sự trao đổi các mô hình
- Duy trì và quản lý tính toàn vẹn của mô hình
- Đưa ra các vai trò và nhiệm vụ bổ sung được xác định để hỗ trợ thực hiện kế hoạch triển khai BIM và các yêu cầu khác trong hợp đồng.

4. Trách nhiệm cộng tác trong nhóm
Nhóm dự án BIM không nên phụ thuộc vào quá trình trao đổi thông tin là phương tiện duy nhất của trao đổi dự án; trao đổi thông tin không phải là sự cộng tác. Cần có những cuộc họp BIM phối hợp định kỳ theo tiến độ với tất cả các thành viên gặp mặt để cùng thảo luận, trao đổi về các vấn đề thiết kế và thi công, sử dụng mô hình như một nguồn dữ liệu được chia sẻ. Tần suất thực hiện những cuộc họp tương tác này phụ thuộc vào các mục tiêu, ứng dụng BIM và năng lực của các thành viên trong nhóm dự án BIM.
Thông qua quá trình lập kế hoạch dự án, nhóm dự án BIM cần thống nhất cách thức và công cụ các thành viên trong nhóm dự án BIM sẽ phối hợp trong các nội dung liên quan đến BIM. Tất cả các đơn vị tham gia dự án liên quan đến lập mô hình cần thực hiện và thống nhất các kế hoạch triển khai BIM cụ thể của dự án. Kế hoạch này cần bao gồm các yêu cầu trao đổi thông tin giữa các bên.
 
«Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối»
Trang 1 trong tổng số 174

Thời tiết

 

Liên kết website

  • phần mềm quản lý sản xuất
  • giải pháp hệ thống erp
  • mua đồ gỗ trắc cũ
  • đồ gỗ đồng kỵ
  • lắp đặt camera cho cửa hàng
  • lắp đặt camera cho trường mầm non
  • lắp đặt camera quan sát cho nhà xưởng